Systemische opstellingen

Familieopstellingen

Word je soms geconfronteerd met terugkerende patronen?  Situaties die telkens opnieuw opduiken?  Blokkeringen waardoor jij je doel niet kan bereiken?  Dingen die je doet terwijl je die eigenlijk helemaal niet wil doen?  Of dingen die je heel graag zou willen doen maar op één of andere manier niet gedaan krijgt?

En dan komen de levensvragen : ‘is het mijn eigen schuld ?  Of mijn lot ? Of ben ik te oud om nog te veranderen ?’  In het zoeken naar oplossingen komen allerlei gedachten naar boven.  Maar we zijn er ons meestal niet van bewust dat onze loyaliteit ten opzichte van onze familie enorm veel impact heeft op ons gedrag en onze gevoelens …

We vinden het heel normaal dat we fysieke kenmerken van ons familiesysteem meedragen en overdragen naar volgende generaties .  De kleur van onze ogen, de lengte van onze neus,  …Ook karaktertrekken zoals koppig, trots, vrijgevig, opgewekt,… linken we zonder meer aan onze ouders of grootouders.  We zijn er ons meestal niet van bewust dat onzichtbare ladingen, ten gevolge van trauma’s, oorlog, vroege dood, misbruik, uitsluiting, ongelukken,… onbewust meegedragen worden en ons leven beïnvloeden.

In familieopstellingen worden persoonlijke problemen in verband gebracht met ons familiesysteem, worden banden van loyaliteit bewust gemaakt. Door het herkennen van de functie van jouw gedrag binnen jouw familie, wordt het makkelijker onbehulpzame aspecten los te laten en je gedrag te veranderen.

Een familieopstelling is een fascinerend en effectief leerproces om belemmerende en soms verstikkende invloeden van jouw familiesysteem te veranderen en om te vormen naar krachtige hulpbronnen.  Eenmaal de oude patronen doorbroken, kan je meer rust en ontspanning ervaren in jouw leven en de dingen gaan doen die je echt graag doet.

Enkele voorbeelden van thema’s voor een familieopstelling:

 • Waarom is deze relatie weer stuk gelopen ?
 • Waarom loop ik weer vast in mijn carrière ?
 • Waarom voel ik me zo moe ?
 • Waarom voel ik me eenzaam, zelfs midden in een fijn gezin of een fijne groep ?
 • Waarom ontbreekt mij de energie om mijn projecten af te werken ?
 • Waarom luisteren ze niet naar mij ?
 • ….

 

Organisatieopstellingen

Ook in organisaties worden we geconfronteerd met terugkerende patronen.  Er kunnen verborgen dynamieken spelen die verstoringen veroorzaken binnen het bedrijf zoals bijvoorbeeld : zwaar ziekteverzuim, hoog personeelsverloop, conflicten tussen bepaalde teams,  problemen met bepaalde functies, lage omzet, …

In organisatieopstellingen wordt naar de onderstroom en naar de dieperliggende oorzaken van dergelijke verstoringen gezocht.  Door de kern van de problemen naar de oppervlakte te brengen, kunnen er vaak zinvolle oplossingen gevonden worden en kunnen er hechtere relaties ontstaan tussen de leden van die organisatie.

Enkele voorbeelden van probleemstellingen voor een organisatieopstelling:

 • Waarom verkoopt ons product niet?
 • Waarom krijgen we onze medewerkers niet gemotiveerd?
 • Waarom hebben we zo’n groot personeelsverloop ?
 • Waarom krijgt de nieuwe verantwoordelijke geen grip op de teams?
 • Waarom blijft de productiviteit laag ?
 • ….

 

Een organisatieopstelling is eveneens een effectieve methode om zicht te krijgen op jouw rol of positie in een organisatie, jouw relatie met anderen en de onbewuste oorzaken van jouw gedrag binnen die organisatie. Je leert begrijpen waar jouw blokkeringen zitten en hoe de dynamieken binnen de organisatie jouw gedrag beïnvloeden.

Enkele voorbeelden van individuele thema’s voor een organisatieopstelling:

 • Wat is mijn positie, rol binnen dit team ?
 • Hoe voorkom ik energieverlies, risico op burn-out ?
 • Hoe kom ik uit het conflict met mijn baas ?
 • Waarom vind ik geen plezier in mijn job ?
 • Hoe ga ik om met de reorganisatie ?

Opstellingen zijn een doeltreffende methode om problemen te transformeren. Met behulp van opstellingen kunnen we de diepere redenen van bepaalde problemen blootleggen en naar de kern van het probleem gaan. Wat dragen we mee van onze vorige generaties? Welke feiten uit het verleden hebben nog altijd impact op mijn dagdagelijkse leven?

Hoe verloopt een opstelling?

 • Introductie over de werkwijze.
 • Tijdens een kort voorgesprek bespreken we jouw thema en een aantal feiten in verband met het systeem dat je wil opzetten (familie, organisatie).
 • Er wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van het systeem (familie, organisatie). Op intuïtieve wijze en op basis van jouw innerlijke beeld, ga je de representanten een plaats geven in de ruimte.
 • Het wonderlijke is dat representanten zich daadwerkelijk kunnen inleven in de persoon die ze representeren. Patronen worden zichtbaar, verstoringen komen naar de oppervlakte.
 • De opstelling ontwikkelt zich op basis van reacties en impulsen van de representanten en de inbreng van de begeleider.
 • Nieuwe gezonde beelden kunnen door de cliënt geïntegreerd worden en er kan weer meer energie stromen tussen de leden van een familie, team of organisatie.

Een opstelling kan individueel (met stoelen of matjes) of tijdens een workshop met representanten (voor data – zie ‘data workshops opstellingen’).

Soms kan het nuttig zijn eerst een coaching gesprek te hebben om het thema van de opstelling duidelijk te krijgen.

Ook als representant of toeschouwer kan je diep geraakt worden een opstelling en kan die opstelling ook jou nieuwe inzichten meegeven.

Een opstelling is geschikt voor jou als je klaar bent voor een belangrijke verandering in jouw leven.  De mate waarin jij je open stelt om de informatie te ontvangen, zal bepalen welke informatie er vrij gegeven wordt door het systeem.  Een opstelling zal enkel naar boven brengen waar jij op dat moment klaar voor bent.  Het kan zijn dat één opstelling al voldoende is om belangrijke effecten teweeg te brengen in jouw leven.  Het is even goed mogelijk dat jij meerdere opstellingen nodig hebt vooraleer je beweging gaat merken in jouw systeem.

Data workshops opstellingen

Op volgende data organiseren we een workshop opstellingen, telkens van 15:30 – 19:00.

 • Zondag 29/4/18
 • Zondag 27/5/18
 • Zondag 24/6/18
 • Zondag 29/7/18
 • Zondag 26/8/18 (onder voorbehoud)

Graag op voorhand inschrijven door een mailtje te sturen naar linda@inside-o.be met vermelding van jouw naam en het feit of je zelf een thema wil opstellen of eerder als representant of toeschouwer wil deelnemen.  Graag ook aangeven als je met meerdere personen komt.

Voor bijkomende informatie of een individuele afspraak, mag je mij steeds contacteren

 • Mobile : 0475 95 54 93

Email : linda@inside-o.be