Over Paul

Paul René Albert geeft ondertussen al meer dan 25 jaar les. Eerst in gevechtssport en zazen, en nadien Yoga.

Net zoals bij gevechtssport wilde Paul met Yoga tot de kern gaan. Gewoon oefeningen nadoen en geloven in een beloofd effect was voor hem niet voldoende. Hij wilde doorgronden, begrijpen en vooral daadwerkelijk ervaren.

Dit doorgronden was een proces van vele jaren, van kaf van koren scheiden, van zin en onzin uit mekaar trekken en bovenal van groeiend inzicht en diepe beleving. Vele reizen in Europa, Indië en de VS brachten Paul bij tal van bekende en onbekende meesters. Hij bestudeerde hun kennis, geheimen, methodes en in sommige gevallen ook hun manipulaties of hun bedrog. In het ingewikkelde kluwen dat Yoga vandaag is geworden, vond hij zo de bron en de basis van alle stromingen.

Het is uit deze bron dat PranaNaam is ontstaan: authentiek, eenvoudig, toegankelijk, en toch effectief en fijn om doen. Met PranaNaam ontdoet Paul Yoga van alle ingewikkelde ballast en het obligate geloven in woordjes en beweringen die eerder naar het religieuze of sektarische neigen. PranaNaam begeleidt je niet naar goeroes, naar een leer, een manier van kleden en doen of naar de zoveelste rare genezingsmethode. PranaNaam brengt je naar die ene plek die écht van belang is, naar je Zelf.

Paul geeft vooreerst les in groep. Het is immers de groepsgeest en de kracht van het samen beoefenen van Yoga welk de basis vormt voor het zetten van die eerste, moeilijke stap: er mee beginnen, en ook, er mee bezig blijven. Daarnaast werkt Paul ook individueel of in hele kleine groepjes. In deze sessies krijg je naast initiaties in de beoefening en het eerste hernieuwde contact met het Zelf ook een luisterend oor vanuit een open hart vol mededogen. Pauls humor en eenvoud stellen je meteen op je gemak. Paul is geen opgeleid therapeut en pretendeert dit niet te zijn. Wat hij deelt komt vanuit de diepe ervaring van het Zelf naar de ervaring van jij Zelf.