Ons aanbod

Vier disciplines willen wij jou aanbieden als bakens om beetje bij beetje terug bij je  ware Zelf te komen. Voor ons vormen de vier disciplines een totaal concept omdat wij geloven dat ze elk op hun manier een bijdrage leveren tot onze missie.  Voel je echter  vrij om die disciplines te gebruiken waar je je momenteel goed bij voelt.

Massage is heel fysiek. Voor sommige mensen kan dit wel eens erg moeilijk zijn omdat ze zelfs dat deel van zichzelf  niet meer toelaten. De confrontatie met het eigen lichaam is soms te moeilijk omdat alles wat met het fundamentele ‘ik’ te maken heeft, moet vemeden worden of verborgen moet blijven.  Massage toelaten kan je helpen om stress te laten afvloeien…om toe te laten…mild te worden voor jezelf… om jezelf terug graag te zien…om iets te leren ontvangen…

Live the Connection is een instrument om jezelf op een eenvoudige manier te herontdekken.  Je leert jouw patronen en belemmerende overtuigingen  herkennen  om ze vervolgens te herprogrammeren. Je leert om de pen van je leven weer zelf in de hand te nemen en een verhaal te schrijven dat echt het jouwe is, en om daar waar het echt niet anders kan, de pen ook uit de hand te geven en gretig mee te lezen, in acceptatie en dankbaarheid.  Je herontdekt hier opnieuw die diepe kracht die in je zit, die je toelaat en zelfs onstuitbaar stimuleert om bewust en vrij in het leven  te staan. Live the Connection is een no-nonsense techniek die verbaast in z’n eenvoud en z’n effectiviteit, in een natuurlijk proces welk niet steunt op esoterische energieën maar op jouw eigen, latent aanwezig potentieel.

Met opstellingen kan je naar het groter geheel kijken, naar het systeem waarvan jij deel uitmaakt en dat onmiskenbaar invloed heeft op jouw leven .. jouw familie, de organisatie waarin je werkt of de organisatie die je opgericht hebt.  Door het herkennen van jouw rol en positie binnen dat systeem, wordt het makkelijker destructieve aspecten los te laten en jouw gedrag te veranderen.

En dan is er Prananaam Yoga, het begin en sluitstuk van alles. Prananaam geeft je via de tastbare ervaring van adem en vibratie een diepe reconnectie met je kernzelf, en van daaruit, een blijvende verbinding met je authenticiteit als individu in het geheel.