Coaching

Hoe werkt Live the Connection ?

Sta er even bij stil…

Wat je denkt, wat je doet of juist niet doet, je laat je altijd leiden door je overtuigingen, gewoonten en patronen. Misschien ben je je er soms van bewust, misschien ook helemaal niet..

Maar je herkent alvast situaties:

  • Je hebt je voorgenomen om niet meer te snoepen want je overtuiging is dat suiker ongezond is en je er dik van wordt maar ’s avonds na het werk loop je toch steevast naar de snoepkast en weersta je niet. Daarna voel je je hierover schuldig of zwak.
  • Je collega vraagt je iets te doen en eigenlijk wil je het liever niet doen maar je durft niet neen te zeggen. Je overtuiging is dat je niet neen mag zeggen en moet doen wat van je gevraagd wordt in je werkomgeving en misschien ook ver daar buiten.
  • Je stapt uit bed en begint al te stressen want er wacht een druk dagprogramma. Je hebt al te weinig tijd en dan valt er nog van alles tegen. Stress maakt dat je niet optimaal kan denken waardoor voor de hand liggende oplossingen niet meer worden gezien.
  • Telkens je ’s avonds alleen op straat loopt, ben je bang. Je wilt dit niet zijn, je vindt het zelfs belachelijk en onterecht maar het is sterker dan jezelf.
  • Je krijgt op het werk steeds kritiek. Je doet zo je best maar toch wordt dit niet gezien en gewaardeerd. Je bent ervan overtuigd dat je niet goed genoeg bent en dat ze je niet willen.
  • Je hebt een zwaar trauma meegemaakt als kind. Je bent nu een vijftiger maar het trauma bepaalt nog steeds hoe je leeft en wat je denkt.
  • Je hebt fybromyalgie en neemt veel pijnmedicatie. Je leven is als het ware stilgevallen. Je hebt al alles geprobeerd en gelooft niet meer dat je beter kan worden.
  • Je hebt al verschillende relaties achter de rug die telkens op de klippen liepen. Je bent bang om nog een nieuwe relatie aan te gaan en beslist daarom om maar als single door het leven te gaan.

Bij alle ervaringen die we in ons leven hebben van de geboorte tot nu, genereren we overtuigingen. Veel verschillende overtuigingen die we in het leven roepen rond eenzelfde thema vormen patronen. Overtuigingen en patronen worden opgeslagen als herinneringen. Zo vlug we in een nieuwe situatie belanden,  die drie gelijkenissen vertoont met wat reeds is opgeslagen, verbinden we beiden met elkaar en reageren we op de nieuwe situatie zoals we voordien reageerde op de oude situaties. Dat kan met blijdschap, dankbaarheid, gelukgevoelens zijn maar ook met pijn, irritatie, ontgoocheling, angst, boosheid, wrok… Het hangt er gewoon van af hoe we de situatie beleefd hebben in het verleden en hoe die is opgeslagen in ons onderbewuste.

In ons onderbewuste zitten dus behulpzame overtuigingen en onbehulpzame. Hoe meer behulpzame overtuigingen we hebben, hoe gemakkelijker ons leven. Stel: in je onderbewuste zit de overtuiging ‘ik kan alles aan’. Deze overtuiging heb je als een vanzelfsprekendheid meegekregen in je opvoeding. Je bewuste brein gedraagt zich altijd in functie van je onderbewuste en gaat  manifesteren aan jou wat in je onderbewuste als overtuiging is geïnstalleerd. Concreet betekent dit als je overtuiging is ‘ik kan alles aan’, dat je ook in het echte leven alles aan kan en aandurft met vallen en opstaan.

Omgekeerd geldt dit ook. Stel: je hebt in je onderbewuste de overtuiging ‘ik kan niks’. Deze overtuiging heb je ook meegekregen in je opvoeding, je kon nooit iets goed doen voor je ouders, op school …Dit is een onbehulpzame overtuiging voor jou want in het leven gaat je bewuste geest zich constant gedragen in functie van deze overtuiging en gaat alles wat je wilt doen, mislukken of je gaat geen initiatief nemen omdat je bij voorbaat denkt, dat het niet zal lukken.

Samengevat: de overtuigingen die in ons onderbewuste als data zijn opgeslagen, sturen ons leven zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Telkens opnieuw herhalen we gedrag dat gebaseerd is op die overtuigingen. De sleutel tot een ander gedrag of een ander leven is dus de onbewuste niet behulpzame overtuigingen te wijzigen in je onderbewuste.

Dit alles is natuurlijk eenvoudig voorgesteld om jou een idee te geven waar het over gaat. In realiteit is het uiteraard een complex verhaal van samenhangende overtuigingen, dieperliggende patronen, loyaliteit, lichamelijke klachten en met elkaar verweven relaties. Beetje bij beetje kan dit waar nodig ontrafeld worden met Live the Connection.

Live the Connection werkt met eenvoudige verbindingsprocessen om je onderbewuste te herprogrammeren. Het verleden wordt gereset en het heden en de toekomst worden gecreeërd. Want vanaf het moment dat je overtuigingen en patronen zijn gewijzigd in je onderbewuste, gaat je bewuste brein deze programmatie volgen en ga je je anders gedragen. Ook al denken we dat we bewust alles onder controle hebben, het is je onderbewuste dat je leven bestuurt. Vandaar ook de grote kracht van deze methode.

Hoe gaat dit concreet?

Communicatie tussen het onderbewuste en bewuste wordt gerealiseerd met behulp van spierspanning. We leren in eerste instantie een manier om jezelf te spiertesten zodat jij en ik jouw onderbewuste kunnen lezen. De eerste sessie werken we vervolgens aan basisovertuigingen die voor iedereen gelijk zijn en die je een basis geven in het leven. Vanaf de tweede sessie mag je zelf situaties aanreiken waarmee je struggelt. Samen gaan we op zoek naar de juiste overtuigingen om de situatie te veranderen. Je hoeft je levensverhaal bij mij niet kwijt, je hoeft niet alles terug op te rakelen wat je in het verleden heeft pijn gedaan. We zullen stap per stap werken aan wat je nu nodig hebt.  Jij neemt zelf verantwoordelijkheid in je groeiproces, jij bepaalt hoe snel je wilt gaan. Ik zal met je mee lopen in alle betrokkenheid zolang het nodig is.

Je hoeft je niet langer hulpeloos te voelen of overgeleverd aan wat gebeurt. Wil jij ook je leven zelf in handen nemen? Ga ervoor!

Praktisch

Wens je een privésessie te boeken, neem dan contact op met Es via: 0032 487 23 58 08.